www.esirukous.net
 

Rukoile kanssamme sähköpostitse lähetettyjen rukousaiheiden puolesta.

Esirukous -netin postituslistan rukousaiheiden puolesta on helppo rukoilla lukemalla viesti, kun muutenkin luet viestisi esimerkiksi työpaikallasi. Aiheet muotoillaan lyhyiksi. Omaa aikaasi kuluu halutessasi vain vähän, mutta Jumala kuulee rukoukset ja vaikuttaa. Luettuasi viestin voit poistaa sen koneeltasi. Rukousaiheet ovat kaksi viikkoa näkyvillä Internet-sivuilla. Voit palata lukemaan aiheita sieltä myöhemminkin.

Esirukous -net 

on perustettu vuonna 2001. Idea sivustosta ja sähköpostina lähetettävistä esirukousaiheista tuli, kun mietimme, mitä kiireinen työikäinen ihminen voi tehdä Jumalan valtakunnan hyväksi. Rukoilla voi pienessäkin hetkessä. Kun lukee saapuneet sähköpostit, voi samalla rukoilla tulleen viestin mukana. Koemme, että rukous on Jumalan ihmisille antama suuri voimavara.

Kuka on esirukous -netin taustalla? 

Me, näiden sivujen ylläpitäjät, olemme luterilaisia ja haluamme tälläkin sivustolla pitää kiinni siitä, mitä olemme oppineet. 

Uskomme, että Jeesus Kristus on Herra, joka ilmoittaa itsensä sanassaan Raamatussa. Jeesus sanoo: "Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa." 
Joh 15:4

Rukous, raamatunluku, kristittyjen yhteys ja sakramentit - kaste ja ehtoollinen - ovat elämää hänessä. Esirukouksessa yhdistyy rukous ja yhteys välillämme. 

 

Sähköpostiosoitteet:

 
 
 
Esirukousaiheet
Postituslistalle liittymiset (nimi ja sähköpostiosoite)
Kysymykset ja lisätiedot ym.

Internet-osoite:
http://www.esirukous.net/ 

Esirukouspyyntöjä  voit lähettää myös sivustolla olevalla lomakkeella.

Tule mukaan rukoilemaan kanssamme yhteisten asioiden puolesta.